Service overeenkomst

Bij het afsluiten van onze jaarlijkse service overeenkomst draagt u de belangrijkste onderhoudswerkzaamheden van uw bedrijf over aan glastuinbouwservice. Hier een overzicht van de service en onderhoudswerkzaamheden die glastuinbouwservice voor u ieder jaar naloopt controleert en repareert.

Wij controleren uw bedrijf op de volgende service punten:

 • De glasreparaties van het kasdek en de gevels
 • Controle van de stormbeveiliging in de nok en goot
 • Controleren van de goot-nok-goot verbindingen
 • Controle van de kop roede verbinding
 • Het nalopen van pvc strippen op dek en gevels
 • Controle of de luchtramen nog op de juiste plaats liggen
 • Controle van het complete luchtmechaniek
 • Lekkage problemen van het kasdek condensgoot
 • Vervuiling kasgoten condensgoten en afvoerbakken
 • Controle van kruisschoren en windverbanden
 • Het controleren van de glasvoorraad en reserve materialen
 • Een jaarlijks servicerapport van de verrichte werkzaamheden


De bovengenoemde service punten worden jaarlijks uitgevoerd. Daar waar nodig worden de gebreken hersteld en gerepareerd. Als glastuinbouwservice de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden heeft uitgevoerd, stellen wij een uitgebreid service rapport op met als inhoud alle onderhoudswerkzaamheden die er zijn gedaan op uw bedrijf. Als uw bedrijf besluit gebruik te maken van onze service overeenkomst, zitten daar voor uw bedrijf gunstige voordelen aan vast.


Voordelen service overeenkomst
Hierbij de voordelen bij het afsluiten van onze overeenkomst

 • u heeft recht op onze spoedservice glasreparatie
 • Een gunstig uurtarief voor extra werkzaamheden
 • Voorrang bij calamiteiten zoals stormschade en hagelschade
 • Advies bij calamiteiten en glasschade
 • Spoed levering van glas en materialenBij geen service overeenkomst
Als u besluit toch liever geen overeenkomst met ons aan te gaan laten we u als klant natuurlijk niet in de kou staan. U kunt ons altijd bellen voor al uw glasreparaties en service werkzaamheden. Hierbij hanteren wij echter een ander uurtarief dan bij klanten die wel een service overeenkomst hebben afgesloten. Verder heeft u niet de voordelen die je met een service overeenkomst wel hebt. Voorbeeld bij stormschade en andere calamiteiten kunnen we niet altijd direct klaar staan voor u. Dit heeft te maken dat klanten met een service overeenkomst voorrang hebben bij schade onderhoud en calamiteiten. Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, heeft u vragen of voor meer informatie neem dan contact op via ons contactformulier